Prästgårdsbackens daghem i Lindal

Prästgårdsbackens daghem finns i centrum av Kyrkslätt.

Prästgårdsbackens daghem är ett daghem, där vårt finlandssvenska språk och traditioner är viktiga. I vår verksamhet och pedagogik lyssnar vi aktivt på barnen och utgår från barns tankar, idéer och lekar. Vi arbetar i smågrupper och använder oss av mångsidiga metoder och försöker ta tillvara glädjen i vardagen. För oss är samarbete med föräldrarna viktigt och utvecklingen av verksamheten livsviktig.

Till Prästgårdsbackens daghem hör:

  • Stora Huset på Rådalsvägen 6. Huset har 94 dagvårdsplatser. Två grupper för 1-3-åringar, sex grupper för 3-5-åringar. Grupperna är åldersindelade.
  • Lindal på Dalgränd 3 har 40 dagvårdsplatser. En grupp för under 3-åringar, en grupp för 3-åringar och en grupp för 4-5 åringar. Vi strävar till att ha verksamheten indelad så att vi har skild verksamhet för fyra- och femåringar.
  • Winellska förskolan på Gesterbystigen 1 b. I förskolan finns tre grupper.
Kontaktperson
Susanne Fagerström
tfn. 040 5550 257
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare

Monica Nysten-Nummelin
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Viceföreståndare

Ulrika Eur-Nyholm
tfn. 040 5175 189
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Specialbarnträdgårdslärare

Dalgränd 3 02400 Kyrkslätt
Prästgårdsbackens daghem i Lindal
Öppettid
måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag
06:30 - 17:30