Poststrejken har upphör - kommunen återgår till normal praxis

27.11.2019 12:27

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Poststrejken har upphört idag och kommunen återgår till normal praxis också beträffande postgången.

Kunnantalo