Postens strejk påverkar kommunens papperspost- och dokumenttrafik

08.11.2019 13:50

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Poststrejken orsakar förseningar i kommunens papperspostgång och dokumenttrafik. Kyrkslätts kommun försöker i mån av möjlighet sända handlingarna via elektroniska kanaler.

Vi strävar efter att skicka alla beslut per e-post. Om det är fråga om känsligt material, använder vi krypterad e-post. De politiska besluten uppdateras på kommunens webbplats och tillkännagivanden skickas per e-post. Beslut som inte kan sändas per e-post kan avhämtas på kommunens servicekontor (Ervastvägen 2). Detta gäller exempelvis beslut till socialväsendets klienter.

Under strejken uppbärs inga dröjsmålsräntor på fakturor som kommunen har skickat, och kommunen har 13.11 beslutat att den inte överhuvudtaget skickar fakturor under poststrejken för att undvika förvirring.

Kirkkonummen kunnantalo