Porkkalan ampujat ry har den 2.3.2018 inlämnat en anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen

08.03.2018 15:32

Kategori: Kungörelse

Porkkalan ampujat ry har den 2.3.2018 inlämnat en anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar enligt 118 § i miljöskyddslagen. Anmälan gäller Nordiska mästerskaptävlingar i dynamiskt gevär på Obbnäs skyttebana. Tävlingarna ordnas 5.-8.7.2018. Skjutningstider: torsdag och fredag 8.00-20.00, lördag och söndag 8.00-18.00.

Anmälan finns framlagda 9.3.-23.3.2018 i servicekontoret i kommunhuset i Kyrkslätt, Ervastvägen 2. Anmälan finns också till påseende i elektronisk form 9.3.2018-23.3.2018: www.julkipano.fi

De vars rätt eller fördel saken gäller, kan framställa anmärkningar. Anmärkningar ska framföras skriftligen och riktas till miljöinspektören i Kyrkslätts kommun och lämnas in senast 23.3.2018 på adressen Kyrkslätts kommun, miljöinspektören, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi eller via www.julkipano.fi

 

Kyrkslätt 8.3.2018

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Miljöinspektör