Utställningen Porkalas skatter i bibliotekshuset Fyyri

27.08.2021 09:00

Kategori: Boende och miljö Bibliotek Museum Fyyri Kyrkslättsdagarna Turism Kultur Fritid

Porkalas skatter

I en bergsskreva i Porkala by hittades sommaren 2020 en penninggömma med hundratals mynt från 1700-talet. Även om mynten inte är av guld eller silver - silverhalten i den tidens mynt är låg, är penninggömman ett lokalt betydande kulturhistoriskt fynd och ett intressant exempel på en penninggömma från 1700-talet vilken bevarats intakt i västra Nyland. Efter att ha granskats av landskapsmuseet ställs mynten nu ut i Porkalasalen i Kyrkslätts huvudbibliotek.

På utställningen finns även fotografier, kartor och information om andra skatter i Porkala. På Porkalaområdet finns gravrösen från brons- och järnåldern, och mycket intressant historia. Fyrarna har blivit symboler för Porkala och hela Kyrkslätt.

Naturen i Porkala udd och skärgården är unika också ur europeiskt perspektiv. I Porkala möter den boreala skogen Östersjön. På naturskydds- Natura- och friluftsområdena kan du bekanta dig med de fina strandlandskapen och bergiga skogarna, följa med flyttstråken av fåglar som häckar på de arktiska områdena eller t.ex. se en gråsäl.

Utställningen har sammanställts av Kyrkslätts kommuns kulturtjänster (https://www.kyrkslatt.fi/kultur-och-museer) i samarbete med Finlands Fyrsällskap (https://www.majakkaseura.fi) och Borearctia Oy (https://borearctia.fi).

Utställningen är öppen 27.8–4.10.2021 och du kan bekanta dig med den under Kyrkslätts bibliotekshus Fyyris öppettider https://www.kyrkslatt.fi/bibliotekshuset-fyyri

Porkalas skatter