Pomoväst delar ut projektstöd till företag och sammanslutningar

08.09.2020 12:29

Kategori: Boende och miljö Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Fritid Företagande

Höstens ansökningsomgång pågår

Det finns projektstöd för olika ändamål. Projekten delas in i följande typer beroende
på verksamheten och innehållet:
• Utvecklingsprojekt kan vara allmännyttiga utvecklingsprojekt eller samarbetsprojekt
• Allmännyttiga investeringar
• Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt
• Temaprojekt består av flera olika åtgärder, ”underprojekt”

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Deadline för ansökningsomgången är 30.9.2020.

Ytterligare information:
Leader Pomoväst (framsidan)
Projektstöd
Företagsstöd 

Leadergrupperna och NTM-centralerna genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland åren 2014–2020. I Fastlandsfinland finns det sammanlagt 54 Leadergrupper och 15 NTM-centraler, och var och en av dem har en plan för landsbygdsutveckling som grundar sig på det egna områdets behov. Projekt som bygger på dem genomför programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland i praktiken.

Leader Pomoväst