Pollensäsongen börjar snart - visst har du låtit förnya dina recept på allergi- och astmamediciner?

11.04.2018 07:47

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Cirka 20 procent av finländarna har pollenallergi. På våren och försommaren får allergikerna symtom av lövträd, under högsommaren av gräsväxterna och i slutet av sommaren av gråbo.

Pollenallergi och diagnostisering av pollenallergi

Både barn och vuxna lider av pollenallergi. Den största delen får symtom av pollen från lövträd och gräs, en del av gråbo. Pollen orsakar i huvudsak allergisk snuva men ibland också lungsymtom, såsom hosta eller andnöd. Det behövs inte nödvändigtvis några laboratorieundersökningar för att ställa diagnosen. Om det är oklart vad som orsakar symtomen eller om man överväger hyposensibilisering, kan man utreda allergin med hud test eller blodprov.

Behandling av pollenallergi

Pollenallergi behandlas enligt symtomen. Om man har symtom dagligen är det bra med regelbunden medicinering. I apoteken finns det receptfria allergimediciner. Om det känns som om ett preparat inte är effektiv lönar det sig att pröva ett annat med en annan verksam beståndsdel. Nässymtom kan också behandlas med cortisonbaserade nässprejer. Det lönar sig att börja behandla nässymtom i god tid innan slemhinnorna blir svullna och man är helt täppt i näsan. Det rekommenderas att använda nässprej regelbundet i minst några veckor. Om man behöver medicin dagligen lönar det sej att boka en  läkarmottagningstid.

Behandlingen kan kompletteras av näskannan. Med näskannan sköljer man bort orenheter och sekret ur näsan. Det är bäst att använda näskannan innan man tar nässprej. Utöver snuva får de flesta pollenallergikerna också allergiska ögonsymtom. Om antihistamintabletterna inte hjälper mot ögonsymtomen finns det på apoteket olika ögondroppar för lokalbehandling. För en del av ögondropparna behövs ett läkarrecept.

Källa: Allergi- och astmaförbundet www.allergia.fi

 

Du kan förnya ditt recept på www.kanta.fi eller genom att ringa hälsocentralens tidsbeställningsnummer.

Siitepöly