Planläggningsprogram 2021-2025

Förslag till planläggningsprogram för åren 2023-2027
Samhällstekniska nämnden 28.04.2022 § 40    bilagor
Samhällstekniska nämnden 19.5.2022 § 50      bilagor

Kyrkslätts planläggningsprogram för åren 2021 - 2025 godkänt Kommunfullmäktige Protokoll 05.10.2020/Paragraf 78

Programmet har uppgjorts för åren 2021-2025. Projekten 2021-2022 är bindande och projekten 2023-2025 riktgivande. Programmet uppdateras 2022.

Planläggningsinitiativen behandlas i anslutning till planläggningsprogrammet

Planläggningsinitiativen till nästa planläggningsprogram ska lämnas in till kommunen före utgången av januari 2022. 

Mera information om planläggningsinitiativen hittar du på: Delta i planläggningen