Planläggningsprogram 2019-2023

Förslag till Kyrkslätts planläggningsprogram för åren 2021 - 2025, samhällstekniska nämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen enligt protokollet Samhällstekniska nämnden 27.8.2020 § 89

Kommunfullmäktige i Kyrkslätt har godkänt planläggningsprogrammet 2019-2023, 3.9.2018 § 72.

Kommunfullmäktige har godkänt ändring i  planläggningsprogrammet 4.3.2019 § 13.

Programmet har uppgjorts för åren 2019-2023. Projekten 2019-2020 är bindande och projekten 2021-2023 riktgivande. Programmet uppdateras 2020.

Planläggningsinitiativen behandlas i anslutning till planläggningsprogrammet

Planläggningsinitiativen till nästa planläggningsprogram ska lämnas in till kommunen före utgången av januari 2020. Markägarna behöver inte göra nya planläggningsinitiativ för projekten som ingår i det gällande planläggningsprogrammet 2017-2021 men inte i planläggningsprogrammet 2021-2023, utan de tas i beaktande.

Mera information om planläggningsinitiativen hittar du på: Delta i planläggningen