Planförslaget för förlängningen av Munkkullavägen och Munkängsstigen offentligt framlagt

10.02.2020 12:05

Kategori: Kungörelse

Följande planförslag hålls offentligt framlagt 10.2-24.2.2020 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer. 

Detaljplanen för Munkängen och banområdet mellan Munkkulla och Tolls station:
- Förlängning av Munkkullavägen
- Munkängsstigen 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 21.1.2020 

ansvarig planeringsingenjör