Planförslaget för Finnsbackaparken offentligt framlagt

10.02.2020 12:42

Kategori: Kungörelse

Följande planförslag hålls offentligt framlagt 10.2-24.2.2020 i servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats: Boende och miljö > Markanvändning och trafik > Gator och vägar > Planering > Framlagda förslag till planer. 

Detaljplanerna för Finnsbacka, ändring av Prästgårdsbacken och centrum Klockarbacken:
- Ändring av Finnsbackaparken 

Eventuella anmärkningar ska under framläggningstiden lämnas till adressen: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller per e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi 

Kyrkslätt 21.1.2020 

ansvarig planeringsingenjör