Planeringsprojekt i södra Kyrkslätt

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Projekt: Vägbelysning på Porkalavägen på sträckan Gamla Porkalavägen - Friggesbyvägen

Beskrivning:

I det här projektet skaffas planer för vägbelysning på NTM- centralens landsväg 11247 Porkalavägen. Vägsträckan som ska få belysning är Gamla Porkalavägen - Friggesbyvägen. I början av sträckan finns redan belysning. Skicket på dessa lampor och stolpar granskas i projektet.

PLANERNA HAR BLIVIT FÄRDIG.


Projekt: Kantviks hundpark

Beskrivning:

Hundparken i Kantvik kommer att byggas invid Sockerbruksvägen. Det centrala läget innebär att hundparken lätt kan nås även till fots. Hundparken byggs i två delar så att det finns separata inhägnader för små och stora hundar och mellan dem byggs ett parkstråk. Inhägnaden för stora hundar är ca 2500 m2 och inhägnande för små hundar ca 780 m2. Båda inhägnaderna förses med djupinsamlingskärl och belysning.

PLANERNA HAR BLIVIT FÄRDIG.

Parkplan


Projekt: Planering av totalrenovering av Linlo bro

Beskrivning:

Förbindelsobron till ön Linlo har nåt totalrenoveringsåldern. Bron betjänar för närvarande inte rullstolsburna så bra på grund av sitt branta mittparti. Istället planeras en ny, tillgänglig bro. Den gamla bron rivs och ger plats för en ny bro.

PLANERNA HAR BLIVIT FÄRDIG.


Projekt: Planering av Kantviks näridrottsplats

Beskrivning:

Inom ramen för projektet planeras en ny näridrottspalts i Kantvik. Den nya näridrottsplatsen får bland annat motionskedskap och en fitnessbana. Om vintrarna finns det en rink på platsen för korgbolls-, gatubandy- och tennisplanerna. På så sätt kan näridrottsplatsen användas året om.

PLANERNA HAR BLIVIT FÄRDIG.