Planeringsprojekt i centrala Kyrkslätt

Våra webbsidor uppdateras som bäst och deras structur ändras något. Uppdaterade uppgifter om de nya projekten publiceras på sidan under våren.
Ytterligare information om projekten: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi


Projekt: Byggnadsplanering av parkerna Finnsbacka och Sockenstuguparken

Beskrivning:

I det här projektet utarbetas byggnadsplaner för parkerna Finnsbacka och Sockenstuguparken.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga hösten 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Planering av utvidgningen av parkeringsområdet i Meiko

Beskrivning:

I projektet uppgörs planer för utvidgande av parkeringsplatsen vid naturskyddsområdet i Meiko.

Preliminär tidtabell:

Syftet är att planerna blir färdiga under hösten 2019.

Hänt hittills:


Projekt: Förlängning av Munkkullavägen och byggnadsplanering av Munkängens gång- och cykelled

Beskrivning:

Munkkullavägen förlängs ända till vändplatsen i planen. Med detta förbereder man sig bland annat på utvidgning av Prisma. Munkängens gång- och cykelled börjar från Munkkullavägens vändplats och fortsätter till Tolls station. Förbindelsen kommer att vara en del av huvudcykelrutten. Leden får asfalt och belysning.

Preliminär tidtabell:

 Den preliminära byggtidtabellen är år 2019.

Hänt hittills:

En planerate för projektet valdes i början av sommaren 2018.

Jordmånsundersökningarna som är avsedda för planeringen utförs under augusti 2018.

Byggnadsplaneringen pågår.


Projekt: Allmän planering av centrum

Beskrivning:

I det här projektet planeras översiktsplanerna för gator, gång- och cykelleder och vattenförsörjning i centrum. Dessutom planeras byggnadsplanerna för Prostparken bakom huvudbiblioteket. Projektet omfattar flera detaljplaneområden samt området Peders, där man planerar anslutningslösningar till stamväg 51.

Preliminär tidtabell:

Planerna för alla områden som innefattaas av projektet är färdiga på våren 2019.

Hänt hittills:

En planeringskonsult väljs i september.

Terrängarbetena utförs under vintern/våren 2019.

PLANERINGEN HAR INLETTS. VI KOMPLETTERAR UPPGIFTERNA I TAKT MED ATT PLANERINGEN FRAMSKRIDER.