Planeringen av utvidgningen av motionstrapporna i Veikkola, skateområdet och allaktivitetsplan i idrottsparken i centrum samt Meiko parkeringsområde har inletts

25.07.2019 10:13

Kategori: Idrott och friluftsliv Gator och vägar

Samhällstekniska väsendet i Kyrkslätts kommun har inlett planeringen av utvidgningen av motionstrapporna i Veikkola, skateområdet och allaktivitetsplan i idrottsparken i centrum samt Meiko parkeringsområde. Samtidigt planeras ändringen av Korsolampivägens linje vid Meiko vattentag. Vägen leder till Meiko parkeringsområde.

Man kommer i anknytning till planeringen att utföra terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området under sommaren och början av hösten.

Objekten ingår inte i byggprogrammet för år 2019.

Ytterligare information om projektet på kommunens webbplats och kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

 Motionstrappor i Veikkola

Skateområdet och allaktivitetsplan

Parkeringsområdet i Meiko

Motionstrappor