Planeringen av Masabyportens detaljplaneområde inleds

20.04.2020 11:57

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Samhällstekniska sektorn vid Kyrkslätts kommun inleder byggandet av Masabyportens område, skede 1. I första skedet planeras en ny gatuförbindelse från Sundsvägen, gång- och cykelleder och vattenförsörjningen på området.

I anslutning till planeringen utförs terrängmätningar och jordmånsundersökningar på området. Terrängarbetena utförs under våren och sommaren 2020 och de kompletteras eventuellt då planeringen framskrider.

Ett invånarmöte ordnas för invånarna i området och de intresserade då planeringen framskridit tillräckligt långt. Vid mötet presenteras planutkasten som uppgjorts.

Mer information om projektet ges av planeringsingenjör Saara Koivumäki, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

 

Samhällstekniska sektorn

Investeringstjänster

Planeringen av Masabyportens detaljplaneområde inleds