Planeringen av kyrkslättsdagarna startar 16.3.2023

13.03.2023 13:57

Kategori: Bibliotek Museum Fyyri Musikinstitutet Kyrkslättsdagarna Medborgarinstitutet Bildkonstskolan Seniorer Turism Idrott och friluftsliv Kultur Ungdoms- och idrottstjänster Barn Fritid Unga Barnvänlig kommun

Planeringen av Kyrkslättsdagarna startar 16.3.2023

Kyrkslättsdagarna ordnas igen det sista veckoslutet i augusti 25–27.8.2023. Planeringen startas på ett TEAMS-möte, som hålls torsdag 16.3.2023 kl. 17–18.

Gemensamma planeringsmöten hålls elektroniskt i mötessystemet TEAMS. Vid mötena får man råd hur man ordnar egna evenemang och använder evenemangskalendern samt samordnar olika verksamheters behov och bildar nätverk aktörer emellan.

Hei, me osataan! – Hej, vi kan!

Temat för år 2023 är ”Hej, vi kan!”. Med temat vill man uppmuntra alla aktörer i trakten att komma med på Kyrkslättsdagarna och presentera sin mångsidiga verksamhet.  Kyrkslätts kommuns kulturväsende koordinerar planeringen, och varje delarrangör svarar för arrangemangen, innehållet och informationen gällande sitt eget evenemang.

Liksom tidigare år koordinerar Combo ry förberedelserna för föreningstorget som hålls i Kyrkslätts centrum lördag 26.8.2023. Föreningarna ska själva reservera platser till föreningstorget och meddela önskemål om uppträdanden på scenen direkt till Combo ry. Det är en deltagaravgift till föreningstorget. https://toritapahtumat.fi/

På Kyrkslättsdagarnas webbplats finns information till arrangörer bl.a. om ansökningar om tillstånd och användningen av evenemangskalendern https://www.kyrkslatt.fi/kyrkslattsdagarna.

""