Planering och byggande av Impivaarastigen och parkeringsområdet

Beskrivning:

I detta projekt planeras gatu- och byggnadsplaner för Impivaarastigen och parkeringsområdet.

Preliminär tidtabell:

Planeringen av projektet inleds våren 2023.

Hänt hittills:

Du får mer information om projektet genom att skicka e-post till adressen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

I kraft varande planer och byggförbud