Planberäkning

Tomtkartan innehåller den gällande tomt- och fastighetsindelningen.

Tomtkartan produceras och upprätthålls i numeriskt vektorformat i skalan 1:1 000. Den täcker detaljplanlagda områden om ca 35 km², av vilket andelen numeriskt material är ca 70 %. Tomtkartan innehåller den gällande tomt- och fastighetsindelningen.

Medborgare
Bebyggd miljö,Boende
jorddelning / tomtindelning

Kontakt:

Kjell Nordström
040 556 0683

karttatilaukset@kirkkonummi.fi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi