Personlig assistans

Personlig assistans är service som avses i handikappservicelagen. Den är hjälp som ges av andra personer och fås av gravt handikappade.

Aktuell information iom Corona-virus

Om du är klient inom personlig assistans och behöver skyddsutrustning för att skydda dig, ta kontakt med handikappservicen vardagar under telefontid ma och to kl 9-10 på numret 09–29671 eller med din egen socialarbetare.

Mera information och också direktiv för klienter och personliga assistenter hittar du här:

https://www.kyrkslatt.fi/handikappservice

Institutet för hälsa och välfärd undersöker upplevelser av personer med funktionsnedsättning under coronaepidemin – enkät för personer som får personlig assistans. Svara gärna på enkäten. Enkäten hittar du på THL:s sidor med att trycka här.

Den personliga assistansen inriktas på de funktioner som personen skulle utföra själv, men inte klarar av p.g.a. sitt handikapp eller sin sjukdom. Syftet med personlig assistans är att hjälpa den gravt handikappade personen i och utanför hemmet vid dagliga funktioner, arbete och studier, hobbyer, samhälleligt deltagande och upprätthållande av socialt umgänge. Den personliga assistansen är avsedd för de funktioner i vardagen som personen skulle utföra själv, men inte klarar av p.g.a. sitt handikapp eller sin sjukdom.

Då man ordnar personlig assistans anses en person vara gravt handikappad ifall han/hon till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller sjukdomstillstånd nödvändigtvis och återkommande behöver hjälp av en annan person för att klara av livets vardagliga funktioner och assistansbehovet inte i huvudsak beror på sjukdomar eller funktionsbegränsningar till följd av stigande ålder. Ordnande av personlig assistans förutsätter i utgångsläget att den gravt handikappade personen har resurser att definiera behovet av assistans och genomföringssättet.


Personlig assistans ska ordnas för den gravt handikappade personen för dagliga funktioner, arbete och studier i den omfattning som personen det nödvändigtvis behöver under olika tider på dygnet. För hobbyer, samhälleligt deltagande och upprätthållande av socialt umgänge minst 30 timmar/månad, om ett mindre timantal inte räcker till att trygga den nödvändiga hjälpen.

Man ansöker om personlig assistans på en blankett för ansökan om handikappservice. Av ansökan ska framgå sökandens handikapp eller sjukdom samt behovet av daglig hjälp. Till ansökan ska fogas ett läkarutlåtande och vid behov annat sakkunnigutlåtande.


Socialarbetaren bedömer behovet av personlig assistans tillsammans med kunden och vid behov med den närmaste kretsen. Beviljande av personlig assistans grundar sig på en serviceplan. Beslut om genomföringssättet och timmar fattas på basis av individuell prövning.


Då man beslutar om sätten att ordna den personliga assistansen och då den ordnas ska kommunen ta den gravt handikappade personens egen åsikt och önskemål, det individuella assistansbehovet enligt serviceplanen och livssituationen som helhet i beaktande. Service produceras genom att ersätta de kostnader som medförs av anställning av en personlig assistent, varvid den handikappade personen fungerar som sin assistents arbetsgivare. Servicen kan också produceras som kommunens köptjänster.

Ytterligare information om sätt att ordna personlig assistans:

Som assistentens arbetsgivare
Köpta tjänster

Medborgare, Handikappade
Socialtjänster - Andra än boende- och hemservice för personer med funktionsnedsättning
invånare / kommuninvånare