Personer med infektionssymtom ska inte komma till social- och hälsocentralen utan att först ta kontakt per telefon

17.07.2020 14:24

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Coronasituationen är fortfarande lugn i Kyrkslätt och hela Finland, men sjukdomen förekommer ännu. Finlands strategi är fortfarande att testa alla patienter som har symtom så att man genast får tag i alla eventuella covid-19 fall och hindrar spridningen av sjukdomen.

Nu när människor har börjat röra sig mera fritt har också andra infektionssjukdomar börjat förekomma mera.  Om du har infektionssymtom är det viktigt att du stannar hemma och ringer till hälsocentralen. Under samtalet intervjuas du av en skötare som vid behov hänvisar dig till testning för covid-19 (det nya coronaviruset) vid vårt eget Drive in-provtagningsställe.  Provtagning sker endast med tidsbeställning.

Kyrkslätts hälsocentral har en infektionspoliklinik som är öppen på vardagar enligt tidsbeställning. Hit hänvisas alla patienter med luftvägsinfektions- eller tarmsymtom vars tillstånd behöver bedömas av en skötare eller läkare. 

Det är alltid viktigt att först ringa till hälsocentralen på numret 09 2968 3401 för att få anvisningar och vid behov en tid till infektionspolikliniken. Det är tidvis rusning till telefonnumret, men stanna hemma och vänta på att man ringer tillbaka till dig. Om du på grund av dina symtom inte kan vänta till följande vardag, ska du ringa akutmottagningens nummer 09 2968 3400 på vardagkvällar klockan 16–20 och veckoslut klockan 8–20.  Anvisningar fås också av Jourhjälpen på numret 116117.

fyr logo