Personalsektionen

Personalsektionen ska dra upp riktlinjer för betydande program och principer som gäller personalen.

Ledamot Ersättare
Ordf Ville Salminen Sannf Johanna Järvinen Sannf
Vice ordf Hilkka-Maija Katajisto Saml Tarja Siivonen Saml
Miika Engström SFP Stig Kvarnström SFP
Anita Forssén SFP My Sundelin SFP
Anna-Mari Toikka Gröna Maarit Orko  Gröna
Jyki Grönlund ProK Jan Nordström Prok
Kati Kaihlaranta VF Riki Saarimaa VF

Föredragande: förvaltningsdirektör
Sekreterare: HR-expert Eeva Kraemer

Personalberättelse 2020