Personalsektionen

Personalsektionen ska dra upp riktlinjer för betydande program och principer som gäller personalen.

Ledamot Ersättare
Ordf Ulf Kjerin SFP/KD My Sundelin SFP/KD
Vice ordf Hilkka-Maija Katajisto Saml Sami Sailo Saml
Anita Forssén SFP/KD Christoph Gareis SFP/KD
Juha Tarvainen Gröna Ulla Aitta Gröna
Maarit Orko Gröna Krista Petäjäjärvi Gröna
Tarja Glans SDP Tero Koivuranta SDP
Ville Salminen Sannf Vesa-Pekka Sainio Sannf

Föredragande: förvaltningsdirektör Anu Rautiainen
Sekreterare: HR-expert Eeva Kraemer