Personalsektionen

Personalsektionen ska dra upp riktlinjer för betydande program och principer som gäller personalen.

Ledamot Ersättare
Ordf Ulf Kjerin SFP/KD My Sundelin SFP/KD
Vice ordf Hilkka-Maija Katajisto Saml Sami Sailo Saml
Juha Tarvainen Gröna Ulla Aitta Gröna
Tarja Seppänen SDP Tero Koivuranta SDP
Ville Salminen Sannf Vesa-Pekka Sainio Sannf

Föredragande: personalchef Ulla Palmroos
Sekreterare: servicechef Mira Willemse