Personalplanerare till personaltjänsterna i Kyrkslätts kommun

08.11.2017 15:28

Kategori: Kungörelse

Personalplanerare

Kyrskslätts kommun, Konsernförvaltningen, Personaltjänster

Jobbnyckel 156619

 

En tjänst som personalplanerare ledigförklaras inom Kyrkslätts kommuns personalenhet.

 

Till personalplanerarens uppgifter hör mångsidiga uppgifter inom personalförvaltningen bl.a. rådgivning och handledning i personalfrågor för chefer och personal samt skötsel och utveckling av processerna inom personal- och utbildningsplanering.

 

Behörighetskraven för tjänsten är högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. Dessutom förutsätts kännedom om personal- och löneförvaltning.

 

Vi värdesätter arbetserfarenhet av mångsidiga uppgifter inom personalförvaltning och utbildningsplanering, kännedom om kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal, goda it-kunskaper, användarkompetens i hr-program samt flexibilitet och stresstålighet.

 

Den uppgiftsrelaterade lönen för tjänsten är 3409,07 €/ månad, utöver vilket betalas eventuella arbetserfarenhetstillägg.

 

Prövotiden är 6 månader.

Arbetet börjar 2.1.2018.

 

Ansökningar senast 23.11.2017 före kl. 12.00 i första hand via Kommunrekry (jobbnyckel 156619).

 

Ytterligare information om uppgiften ges av personalchef Ulla Palmroos, tfn  040 126 9513, tisdag 14.11.2017 kl. 14-16.

 

Arbetet börjar: 2.1.2018

 

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.