Pensionärsbespisning i skolorna

Matbiljetter till pensionärsbespisning i skolorna till salu i kommunens servicekontor, Masaby och Veikkola bibliotek

De som är berättigade till folkpension, eller är 65 år fyllda, kan äta i matsalarna i Veikkolan koulu, Kartanonrannan koulu, Winellska skolan och i Kyrkslätts skolcentrum enligt ett beslut fattat i nämnden för serviceproduktion. Bespisningen sker efter skolelevernas måltidsturer klockan 12.30-13.15 i enlighet med den gällande skolmatsedeln. Specialdieter bör anmälas till köket i fråga.

Biljetter som berättigar till måltiden kan köpas i kommunens servicekontor samt i biblioteken i Masaby och Veikkola. Från 1.1.2023 en biljett kostar 8,00 € € och biljetterna säljs i häften omfattande 10 biljetter. Vi önskar att köpare av matbiljetterna reserverar jämna pengar för betalningen. I biblioteket kan man inte betala med kort. Vid köp av matbiljetterna ska man bevisa att man är berättigad till folkpension, eller att man har fyllt 65 år.

Berättigade till folkpension är 21-64 åringar som beviljats sjukpension, 62 år fyllda långtidsarbetslösa som beviljats sjukpension, 62 år fyllda långtidsarbetslösa som får ålderspension, 62 år fyllda som får förtida ålderspension och 65 år fyllda som får ålderspension.

Biljetter kan köpas under bibliotekens öppettider.

I Kyrkslätts centrum kan matbiljetterna köpas på servicekontoret i kommunhuset. 

Ytterligare information och förfrågningar:

Masaby bibliotek: Sundsbergsvägen 1, tfn 09 2967 2137 eller masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Veikkola bibliotek: Dammvägen 6, tfn 09 2967 2100 eller veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Kommunens servicekontor: Ervastvägen 2, tfn 09 29671

Veikkolan koulu: Sportgränden 7, tfn 040 126 9287/kosthållstjänsternas områdeschef

Kartanonrannan koulu: Herrgårdsgränden 1, tfn 040 126 9284/kosthållstjänsternas områdeschef

Winellska skolan: Gesterbybågen 3, tfn 040 126 9274/kosthållstjänsternas områdeschef

Kyrkslätts skolcentrum, Stationsvägen 8, tfn 040 126 9280/kosthållstjänsternas områdeschef