Ungdomsfullmäktige

Vad är ungdomsfullmäktige?

I Kyrkslätts kommun finns ett ungdomsfullmäktige. Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år.

Följ oss på

Instagram: @nuvakirkkonummi

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige 2022-2023, 13 ledamöter

Jokirinteen koulu:

Akseli Pylkki
Werner Wartiainen
Kaspar Varik
Huugo Pikkarainen
Viivi Virtanen

Nissnikun koulu: 

Reeta Haapala, kommunikationsansvarig
Risto Pekkanen

Veikkolan koulu:

Iris Lahtinen

Porkkalan lukio:

Onni Virtanen, ordförande

Omnia, verksamhetsstället i Kyrkslätt

Daniel Höglund, sekreterare

Inte i en skola i Kyrkslätt:

Arpad Udso
Noel Gustafsson, 1. viceordförande
Sandra Kari, 2. viceordförande

Kyrkslätts kommuns ungdomsfullmäktige är ett påverkansorgan som lyder under bildnings- och fritidsnämndens och vars syfte är att:

 • förbättra och utveckla ungdomarnas ställning i kommunen utan partipolitiska, religiösa och andra ideella bindningar
 • representera ungdomarna i kommunens beslutsfattande och föra fram ungdomarnas
 • tankar för behandling av kommunala organ
 • vara i kontakt med kommunens ungdomar och instanser som arbetar med ungdomar
 • främja samarbetet mellan ungdomarna och kommunen
 • bereda förslag och initiativ till kommunala organ och andra instanser samt följa behandling av initiativ
 • få ungdomarna att bli intresserade av samhälleliga och lokala ärenden
 • skapa aktiverande verksamhet och möjligheter att påverka frågor som berör unga
 • vara i kontakt med andra ungdomsfullmäktige i Finland
 • vara ett tvåspråkigt påverkansorgan för unga i kommunen
  på båda av kommunens officiella språk informera om frågor som gäller ungdomarna och vid behov och i mån av möjlighet ta ungdomar med främmande modersmål i beaktande.

Föredragninglistor och protokoll 25.5.2019 ->

Ytterligare information:

Ansvarig ungdomsledare Joni Laine
tfn 040 511 8172
e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi