Ungdomsfullmäktige

Vad är ungdomsfullmäktige?

I Kyrkslätts kommun finns ett ungdomsfullmäktige. Kyrkslätts ungdomsfullmäktige är partipolitiskt obundet, kommunalt påverkansorgan vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Kyrkslätt i olika ställen. Ungdomsfullmäktige sammanträder varje månad, för fram ungdomarnas tankar för behandling av kommunala organ, deltar i olika arbetsgrupper och är med i att ordna olika evenemang för ungdomar. Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod är två år.

Följ oss på

Snapchat @nuvaknummi
Instagram: @nuvakirkkonummi
Facebook
Youtube
 

Kyrkslätts kommuns ungdomsfullmäktigeval 2021

I Kyrkslätt väljs i höst ungdomsfullmäktige som består av 13 unga från Kyrkslätt.  Alla unga i Kyrkslätt som fyller 13–18 år under valåret (födda 2003–2008) kan ställa upp i valet av ungdomsfullmäktige. 

Kyrkslätts ungdomsfullmäktige 2020-2021, 13 ledamöter


Gustafsson Noel, f. 2005, Winellska skolan
Haapala Reeta, f. 2006, Nissnikun koulu
Hagelberg Ville, f. 2003, Porkkalan lukio
Heinonen Mette, f. 2005, Kirkkoharjun koulu, 1. viceordförande
Höglund Daniel, f. 2004, Papinmäen koulu 
Levonius Justus, f. 2004, Winellska skolan
Ojala Eelis, f. 2004, Veikkolan koulu, ordförande
Olli Akseli, f. 2006, Nissnikun koulu
Paajes Emil, f. 2004, Winellska skolan
Pikkarainen Oskari, f. 2003, ei koulussa Kirkkonummella, 2. viceordförande
Salo Aaro, f. 2006, Kirkkoharjun koulu
Virtanen Onni, f. 2003, Porkkalan lukio, sekreterare
Xhafa Albatrit, f. 2005, Kirkkoharjun koulu

Kyrkslätts kommuns ungdomsfullmäktige är ett påverkansorgan som lyder under bildnings- och fritidsnämndens och vars syfte är att:

 • förbättra och utveckla ungdomarnas ställning i kommunen utan partipolitiska, religiösa och andra ideella bindningar
 • representera ungdomarna i kommunens beslutsfattande och föra fram ungdomarnas
 • tankar för behandling av kommunala organ
 • vara i kontakt med kommunens ungdomar och instanser som arbetar med ungdomar
 • främja samarbetet mellan ungdomarna och kommunen
 • bereda förslag och initiativ till kommunala organ och andra instanser samt följa behandling av initiativ
 • få ungdomarna att bli intresserade av samhälleliga och lokala ärenden
 • skapa aktiverande verksamhet och möjligheter att påverka frågor som berör unga
 • vara i kontakt med andra ungdomsfullmäktige i Finland
 • vara ett tvåspråkigt påverkansorgan för unga i kommunen
  på båda av kommunens officiella språk informera om frågor som gäller ungdomarna och vid behov och i mån av möjlighet ta ungdomar med främmande modersmål i beaktande.

Föredragninglistor och protokoll 25.5.2019 ->

Ytterligare information:

Ansvarig ungdomsledare Joni Laine
tfn 040 511 8172
e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi