Påverka vattendragens tillstånd - Kyrkslätts kommuns kartenkät

29.08.2019 12:43

Kategori: Boende och miljö Turism Idrott och friluftsliv Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Service Fritid

Kyrkslätts kommun och Västra Nylands vatten och miljö rf samlar via en enkät i form av karta uppgifter om vatten- och strandområden i Kyrkslätts kommun. Med hjälp av enkäten kan du spara dina observationer, dina önskemål och dina bekymmer som stöd för planeringen av vattenvården.

Det är du som bäst vet hur dina badställen och dina närmaste bäckar mår!

Länk till enkäten

De samlade uppgifterna utnyttjas då de tyngdpunkter inom vattenvård som väljs för kommunens åtgärdsprogram för vattenvård fastställs samt då åtgärderna inom iståndsättningsprojekten bereds.

Enkäten är öppen till 30.8.2019. Du kan svara på alla frågor eller enbart på de frågor som du vill. Du kan också återkomma till enkäten för att lägga till nya uppgifter.

Enkäten fungerar bäst med Firefox eller Chrome. Eftersom kartan är stor är det bäst att använda en stor skärm, men du kan dock fylla i uppgifterna också med smarttelefon. 

Svaren behandlas konfidentiellt med iakttagande av dataskyddslagstiftningen. Avgör själv om du uppger ditt namn eller svarar anonymt. Bland dem som lämnat kontaktuppgifterna lottas det ut tre presentkort värda 20 euro.

Enkäten är en del av projektet ”Effekt i vattenvården genom nätverk”, som får finansiering som regeringens topprojekt.

 

 

Tilläggsuppgifter:

Sari Soini
Miljöchef
040 1269 678
sari.soini(at)kirkkonummi.fi

Maija Venäläinen
Projektchef
Effekt i vattenvården genom nätverk
0445285019
maija.venalainen@luvy.fi

Sini Pöytäniemi 
Projektchef och GIS expert
045 7750 0106
sini.poytaniemi@luvy.fi

 

 

karttakysely kanootit