Parkeringsförbuden på gator förtydligades

26.10.2018 11:56

Kategori: Gator och vägar

Kommunen har förtydligast parkeringsförbuden i centrum och på Sarvviksområdet

På gatorna i Kyrkslätts affärscentrum gäller zonparkeringsförbud med undantag av områden och platser som utmärkts skilt som parkeringsplatser. Märken för zonparkeringsförbud har funnits i början av Slättvägen, Kyrkstallsvägen och Hagavägen. Förbudsområdet har varit rätt omfattande och användarda har inte nödvändigtvis varit säkra på om den egna "hemgatan" omfattas av parkeringsförbudet. Trafikmärken har nu lagit till i början av gatorna, närmare invånarna. På så sätt är det lättare för bilisterna att observera att det råder parkeringsförbud på gatan.

I Sarvvik görs samma förändring som i centrum. I Sarvvik gäller idag parkeringsförbud på hela kommunens gatuområde. Enligt invånarnas erfarenheter har det dock varit besvärligt att upptäcka parkeringsförbudet. Man kommer att förtydliga parkeringsförbudet på området genom att lägga till märken för zonparkeringsförbud bl. a. i början av Sarvviksvägen och Finbyvägen. Märkena för parkeringsförbudszon på Sarvviksallén ersätts med märken för parkering förbjuden. 

De nya märkena har placerats ut redan under början av hösten. 

katujen pysäköintikieltoa selkeytettiin