Parker

Parker och andra allmänna områden är en väsentlig del av en trivsam tätort. I parkerna kan du njuta av frisk luft och grönskande landskap. Sommarblommor planteras i centrum i början av juni och byts på hösten till höstplanteringar. De bänkar som har monterats fast i marken finns på plats året om. Lösa bänkar placeras ut på sommaren och tas bort på hösten.

Förteckning över parkerna på kommunens områden:

  • Kyrkdalsparken, Saloviusvägen 4
  • Hermainensparken, Gamla Kustvägen 1
  • Villa Hagas park, Tjänstevägen 7
  • Ervastskvären, Ervastvägen 8
  • Järnvägsparken, Slättvägen 16 (arbetsplatsområde för tillfället)
  • Musketörsparken, Herrgårdsgränden 8
  • Knallen, Kirsikkapolku 3
  • Ramsaysparken, Herrgårdsvägen 7
  • Eriksgård, Eriksgårdsvägen 164

Kommunens parker kan också hyras för evenemang på basis av ansökan, ytterligare information här.