Papinmäen koulu

Finskspråkig specialskola, årskurserna 1-9. Elevupptagningsområde är hela kommunen.

Papinmäen koulu ligger i närheten av Kyrkslätts centrum, på skolområdet i Gesterby. Skolan har funnits i sin nuvarande skolbyggnad sedan 1997. Skolan är en specialskola för årskurserna 1-9. Hit kommer elever från hela kommunen. Undervisningsgruppen har högst 10 elever. Undervisningsgruppen undervisas av en specialklasslärare, som vid behov assisteras av en eller flera skolassistenter. Skolans elever har omfattande inlärningssvårigheter, lindrig eller medelsvår utvecklingsstörning och/eller autism eller drag av autism. Elevernas behov av stöd är så stort att allmänundervisningens stödåtgärder inte är tillräckliga för att hjälpa eleven att klara av skolgången.

Papinmäen koulus verksamhetsidé är att vara en trygg skola för livet som ger upplevelser av att lyckas och som fostrar välmående självständiga individer. Skolan ger barnen möjligheter att utvecklas individuellt till ungdomar som anpassar sig till samhället och lämpar sig för yrkesutbildning.

 

You must approve to our use of cookies to view this content.
Kontaktperson
Titta Ristola
tfn. 050 414 3428
titta.ristola@kirkkonummi.fi

rektor

Paula Horsma

Skolsekreterare
Tfn 050 577 4797
forstnamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Vilhonkummuntie 2 02400 KYRKSLÄTT
tfn. 050 414 3428
rektor Marja-Leena Saarelma

Tel. 040 508 1602
biträdande rektor Jaana Jussila
Papinmäen koulu

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00