Avfallshantering

Helsingforsregionens miljötjänster HRM svarar för avfallshanteringen i Kyrkslätt.

Respons till HRM via HRM:s egen blankett.