På Jorvas station utförs pålningsarbeten fr.o.m. 18.10.2020

14.10.2020 10:00

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

På Jorvas station utförs pålningsarbeten 18.10.2020–23.10.2020. Arbetena utförs nattetid kl. 23–06. Arbetet kan förorsaka bullerolägenheter.

Entreprenören Ralf Ajalin Oy beklagar eventuella olägenheter.

Ytterligare information om projektet: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Jorvas station