På Jorvas station utförs arbeten som gäller förnyande av överbyggnaden och pålning 9-12.20.2020

30.09.2020 07:47

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

På Jorvas station utförs  9-12.20.2020 arbeten som gäller förnyande av överbyggnaden och pålning. Arbetena inleds på fredag kväll och upphör senast på måndagen kl. 05.00. Man arbetar också nattetid. Arbetet kan förorsaka bullerolägenheter.

Vi beklagar olägenheten som förnyandet av överbyggnaden och pålningsarbetena eventuellt förorsakar.

Ytterligare information om projektet: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Jorvas station