På HUS-området startar en tredje coronavaccinomgång

20.09.2021 07:43

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Det är fråga om att ge dem som lider av allvarlig immunbrist en tredje vaccindos

 

· organtransplantation

· stamcellstransplantation

· svår eller medelsvår medfödd immunbrist

· immunosuppressiv cancerbehandling

· behandling av autoimmuna sjukdomar med immunosuppressiva biologiska läkemedel

   eller med JAK-inhibitorer

· dialys och svår kronisk njursvikt

· långt framskriden eller obehandlad HIV-infektion

· annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd som bedömts av läkare

 

Det ska ha gått minst 2 månader sedan den andra vaccindosen.

Om du hör till en grupp som står i tur att vaccineras kan du hämta vaccinet utan tidsbeställning på Kyrkslätts vaccinationsställe under dess öppettider må 20.9–on 22.9 kl. 9–11 och kl. 12–15. Kom ihåg att ta med ditt FPA-kort eller ditt identitetsbevis när du kommer till vaccineringen. Efter vaccineringen ska du stanna på vaccinationsstället för uppföljning i 15 minuter. 

Kommunen informerar separat social- och hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter som står i tur att vaccineras.

Vaccinet är Moderna Spikevax®. THL har gett som anvisning att en tredje dos kan ges med Moderna oavsett vilket vaccin de två doserna varit, s.k. korsvaccinering. I undersökningar har korsvaccinering konstaterats vara trygg och effektiv.

 

Fyrlogo