På Hirsalavägen utförs terräng- och mätningsarbeten fr.o.m. 19.10.2020

14.10.2020 10:04

Kategori: Gator och vägar Boende och miljö

På Hirsalavägen på avsnittet Stamväg 51–Kilvägen utförs terräng- och mätningsarbeten fr.o.m. 19.10.2020. Arbetena kan medföra olägenheter för trafiken. 

Ytterligare information: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Hirsalavägen