På en del av isplanerna kan man redan åka skridskor

11.01.2021 16:47

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Fritid

Arbetena med att ta i bruk isplanerna har fortsatt, och en del av planerna är redan i ett sådant skick att man kan åka skridskor på dem. Vänligen beakta dock de rådande väderförhållandena. Frysningen av isplanerna pågår ännu.

I fråga om arbetena med att ta i bruk skidspåren har en del av grundarbetena gjorts, och tack vare ny snö kan vi också skapa egentliga spårbottnar. Vi hoppas fortfarande på mer snö och köld, så att spåren och isarna till fullo kan betjäna kommuninvånarna. Vi informerar mera då spåren och isplanerna kan användas. På grund av de gällande coronarestriktionerna är omklädningsrummen och servicebygganderna till uteidrottsplatserna stängda. Beakta även när ni går ute Institutet för hälsa och välfärds (THL) gällande coronaanvisningar.

Isplanerna i bruk, uppdaterat 11.1.2021

 • Skridskobana 400 meter i idrottsparken i centrum, Gamla Kustvägen 8, 02400 Kyrkslätt
 • Planen vid Gesterbyn koulu, Gesterbystigen, 02400 Kyrkslätt
 • Planen i Kusas, Slättvägen 7, 02400 Kyrkslätt
 • Rinken vid Framnäs plan, Masabyvägen 258, 02430 Masaby (OBS! Isen ännu mycket tunn)
 • Planen vid Bobäcks skola, Gränsnäsvägen 11, 02440 Bobäck
 • Planen vid rinken i Veikkola, Lamminpäävägen 1, 02880 Veikkola
 • Rinken i Veikkola, Lamminpäävägen 1, 02880 Veikkola
 • Planen i Lappböle, Evitskogsvägen 98, 02520 Lappböle
 • Planen vid Kartanonrannan koulu, Herrgårdsgränden 1, 02450 Sundsberg

Kom ihåg cornaanvisningarna även när ni rör er ute

 • Kom endast om du är helt frisk.
 • Håll tillräckligt skyddsavstånd (2 m) till andra personer.
 • Ha god handhygien.
 • Undvik onödiga samlingar på idrottsplatserna, ge utrymme åt andra.

Tack för att du tar hand om dig själv och andra!

Respons på uteidrottsplatser

per e-post till nuorisojaliikunta(at)kirkkonummi.fi


Med vintriga samarbetshälsningar

Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster

Isplanen