Övervakning av privat socialservice

Ifall en producent av privat socialservice producerar andra tjänster än socialservice dygnet runt skall man innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till den kommun där tjänsterna produceras.

Godkända producenter
Anmälan om inledande av verksamheten
Bilagor till anmälan
Så här lämnar du anmälan
Behandling av anmälningar
Privat socialservice med tillståndsplikt
Ytterligare uppgifter