Överströmning i Finnsbacka avloppsvattens pumpstation löst

20.05.2018 13:39

Kategori: Vattenförsörjning

Runt pumpning felet i samband med Finnsback bygnadsarbeten 20.5 som följd har avloppsvatten runnit ut i terrängen.

Felet är nu löst och terrän rengjorda.

Vattenförsörjningsverket beklagar olägenheterna.