Överströmning i avloppsnätet i Ravals 10.1.2018

11.01.2018 09:04

Kategori: Vattenförsörjning

Överströmning i avloppsnätet i Ravals 10.1.2018

I närheten av Parkbergsvägen i Ravals konstaterades 10.1.2018 överströmning på grund av att pumpverkets elcentral gått sönder.

Den uppskattade avloppsvattenmängden är ca 80 m3. Elcentralen har nu reparerats och området har rengjorts.

 

Vattenförsörjningsverket beklagar olägenheterna.