Överhopning vid byggnadstillsynen

30.06.2017 13:06

Kategori: Byggnadstillsyn

Byggnadstillsynen har för tillfället personalbrist. Det vore bra om de som ansöker om bygglov bereder sig på att behandlingen av ansökningar kan ta längre tid än normalt.
Behandlingstiderna förväntas återgå till det normala fram till hösten.

Vi beklagar de olägenheter som uppstår p.g.a. eventuella dröjsmål.

rakennusvalvonta