Över 80 personer bekantade sig med utomhusmotionsredskapen i Kyrkdalen

22.06.2020 10:38

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

I Kyrkdalsparken ordnades 16–18.6.2020 pop-up-motionsevenemang, där seniorerna fick en möjlighet att bekanta sig med utomhusmotionsredskapen och balansbanan under ledning av idrottsinstruktörerna.

Evenemangen var lyckade och samlade sammanlagt över 80 personer!

Tack till alla som deltog! Evenemanget arrangerades av Kyrkslätts ungdoms- och idrottstjänster.