Östra Kyrkslätt

Detaljplan för Norra Jorvas (ändring och utvidgning) 

Programmet för deltagande och bedömning uppgjort. (Tero Luomajärvi, Annika Pousi)

Detaljplan för Kvis

Programmet för deltagande och bedömning uppgjort. (Tero Luomajärvi, Annika Pousi)

Detaljplan för Solbacka och Majvik

Plankarta
Beteckningar och bestämmelser

Beredningsmaterialet framlagt 14.8. - 15.9.2017.(ritn. 3305, Tero Luomajärvi, Annika Pousi)

Detaljplan för Sarvviksstranden

Beredningsmaterialet framlagt 21.8 – 22.9.2017. (ritn. 3296 Tero Luomajärvi, Annika Pousi).

Detaljplan för Jorvastriangeln

Programmet för deltagande och bedömning godkänt. (Annika Pousi)

Delgeneralplan för Bobäck

Programmet för deltagande och bedömning godkänt. (Seppo Mäkinen)

Masabyporten

Beredningsmaterialet framlagt 18.12.2017 - 24.1.2018. (ritn. 3320, Tero Luomajärvi, Anna Hakamäki).

Sarvviksporten

Planförslaget framlagt 28.8 - 29.9.2017. (ritn. 3292 Seppo Mäkinen).

Viltskogen

Planförslaget framlagt 28.8 - 29.9.2017. (ritn. 3312 Seppo Mäkinen).

Bjönsbackens detaljplan

Planförslaget framlagt 30.5. – 1.7.2016. (ritn. 3247, Annika Pousi)

Masaby delgeneralplan

Plankarta
Beteckningar och bestämmelser

Beredningsmaterialet framlagt 13.11 - 15.12.2017. (ritn. 3317 Annika Pousi, Tero Luomajärvi)

Ingvalsporten, detaljplan

Planförslaget framlagt 5.11. - 7.12..2012. (piir. 3112 Tero Luomajärvi)