Organisationer och social gemenskap som tema för en strategidiskussion i Masaby

01.10.2019 16:20

Kategori: Kultur

Kvällen hålls på 108 år gamla Ljusdala teaterhus i Masaby, adress Ljusdalavägen 9. Huset fungerade tidigare som föreningshus men används idag av Masalan nuorisoteatteri.

Ungdomsteatern leds professionellt och är en del av ungdomstjänsternas verksamhet. Dessutom stöds teaterns verksamhet av föreningen Masalan nuorisoteatterin kannatus ry.

Före den egentliga strategidiskussionen kl. 18.00-18.30 uppträder ungdomsteatern Aleksis Kivi-dagen till ära med Aleksis Kivis dikter och lite musik som komponerats till Kivis produktion. Dessutom får vi information om ungdomsteaterns verksamhet, historia och framtidsplaner.

Under strategikvällen kl. 18.30-20.30 funderar vi tillsammans på hur man i Kyrkslätt kan främja utövandet av kultur och konst och anknytande medborgarverksamhet. Enligt den nya lagen om kulturverksamhet är detta en av kommunens uppgifter.

Ytterligare information om kulturstrategiarbetet finns på kommunens webbplats kyrkslatt.fi/vi-utvecklar-kulturtjansterna. Svara på strategienkäten på sidan!

BILDTEXT Diskussionen om kulturstrategin ordnas i Masalan nuorisoteatteris lokaler där den senaste teaterföreställningen var Amerikka, som baserade sig på en roman av Franz Kafka.

Kafka