Organisationer och företag har möjlighet att kommentera utredningen om kommunernas roll som producenter av social- och hälsovårdstjänster

19.11.2019 08:55

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

I enlighet med regeringsprogram överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet i social- och hälsovårdsreformen till självstyrande områden som är större än kommuner, dvs. landskap.

Enligt regeringsprogrammets linje producerar landskapen tjänsterna i huvudsak som offentliga tjänster och privata och tredje sektorn fungerar som producenter av kompletterande tjänster. Enligt regeringsprogrammet utreds kommunens roll som tjänsteproducenter senast i slutet av år 2019.

Bifogat utkastet till utredningsrapporten om kommunernas roll som producenter av social- och hälsovårdstjänster. Rapporten har inkommit till Kyrkslätts kommun på remiss. Du kan kommentera utkastet via länken till den elektroniska enkäten. Det har önskats svar utöver från kommunen också så omfattande som möjligt från olika aktörer.

Rapport från utredningsarbetsgruppen Kommuner som producenter

Länken till den elektroniska enkäten

Svarstiden på enkäten går ut 29.11.2019 kl. 12.00.

Svarslänkarna för organisationer, företag och andra som svarar kan fritt delas vidare. De finns även på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Sote