Öppettiderna inom vård- och omsorgsväsendet sommaren 2017

12.06.2017 13:11

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Socialtjänster

 • Barnatillsyningsmannaverksamhet är stängd 3-21.7.2017
 • Hemservicen för barnfamiljer har stängt 17-28.7.2017

Mottagningsverksamhet

 • Läkar- och sjukskötarmottagningsverksamheten i Veikkola och Masaby är stängd under tiden 3.7 -6.8.2017
 • Hälsocentralen i centrum betjänar som normalt (också kommuninvånare som bor i Veikkola och Masaby)

Hälsovårdstjänsternas

 • Rådgivningen vid Laajakallion koulu är stängd 26.6-6.8.2017
 • Rådgivningen i Masaby är stängd 10-23.7.2017
 • Rådgivningen i Veikkola är stängd 17-30.7.2017

Preventivrådgivningarna

 • Masaby: stängt 10.7-6.8.2017
 • Veikkola: stängt 17.7-13.8.2017
 • Centrum: stängt 24.7-20.8.2017
 • Skol- och studerandehälsovården fungerar under läsåret, sommartid träffar hälsovårdarna eleverna som ska börja skolan på basis av tidsbokning

Munhälsovårdens

 • Tandkliniken vid Gesterbyn koulu är stängt 10.7–11.8.2017
 • Tandkliniken vid Kantvikin koulu är stängt  19.6–18.8.2017
 • Tandkliniken vid Kirkkoharjun koulu är stängt  10.7–11.8.2017
 • Tandkliniken vid Masaby hälsostation är stängt  10.7–28.7.2017
 • Tandkliniken vid Nissnikun koulu är stängt  3.7–11.8.2016
 • Tandkliniken vid Veikkolan koulu är stängt  22.6–28.7.2017
 • Tandkliniken i Veikkola 2 (rådgivningen) är stängt  3.7–28.7.2017
 • Munhälsovårdens centraliserade tidsbeställning och jour fungerar i Kyrkslätts hälsostation under dess öppettider som vanligt

Fysioterapi

 • Fysioterapitjänsternas centraliserade tidsbeställning 19.6–13.8.2017
  må-to kl. 8-9, tfn (09) 2968 3330
  Via svararen kan man be personalen ringa tillbaka eller lämna ett meddelande om annullering
 • Fysioterapins verksamhet är under högsommaren koncentrerad till hälsostationen i centrum
 • Efter sommaren fortsätter fysioterapins verksamhet utöver verksamhetsstället i centrum i hälsostationen i Veikkola då fysioterapitjänsternas verksamhetsställen i Lekbacken och Masaby flyttar till hälsostationen i centrum vid månadsskiftet juni-juli

Ergoterapi

 • Ergoterapitjänsternas verksamhet är reducerad under juli 2017 och stängd 10–16.7.2017

Familjerådgivning

 • Stängd 3.7–21.7.2017

Välfärdsstationen för unga

 • Stängd 24.7–28.7.2017

Dagverksamhetscentralen Ankkuri

 • Stängd 24.7–4.8.2017

Handikappservice

 • Arbetscentralen för utvecklingsstörda är stängd 3.7–4.8.2017

Missbrukarvårdstjänster

 • Dagverksamhetscentralen Luotsi är stängd 26.6–14.8.2017

Välfärdstjänster för de äldre

 • Dagverksamhet för äldre håller stängt 26.6–31.7.2017
 • Seniorrådgivningen och - info är stängd 3–30.7.2017
 • Minnespolikliniken är stängd 3.7–30.7.2017