Öppettiderna i Masaby bibliotek utvidgas tack vare det meröppna biblioteket

21.03.2019 14:20

Kategori: Bibliotek

Masaby bibliotek är för närvarande stängt för att det installeras meröppetteknik. Då biblioteket igen öppnar är det öppet 7 dagar i veckan. Bibliotekets öppettider delas i fortsättningen in i två grupper: betjäningstid, då bibliotekets personal är på plats precis som förr och meröppen tid, då kunderna kan använda biblioteket självständigt. Betjäningstiderna förblir desamma, det vill säga att personalen är på plats i biblioteket precis som hittills.

Under den meröppna tiden kommer du in med bibliotekskortet och en PIN-kod, och lokalerna har kameraövervakning. Under den meröppna tiden kan kunderna avhämta sina reserveringar och låna och returnera material med automater. I biblioteket kan du läsa tidningar och böcker, arbeta och studera. Likaså är kunddatorerna, kopieringsmaskinen och det trådlösa nätet tillgängliga för kunderna.

För att kunna använda biblioteket under den meröppna tiden ska kunden registrera sig som användare av det meröppna biblioteket. Du kan registrera dig vid alla verksamhetsställen inom Kyrkslätts bibliotek, genast då Masaby bibliotek igen har öppnat. Registreringen görs skriftligt och den kräver godkännande av användarreglerna för det meröppna biblioteket. Under 15-åringar fyller i en registreringsblankett som undertecknats av målsman.

På grund av ändringsarbetena för installeringen av meröppettekniken är Masaby bibliotek stängt tills vidare och öppnar genast när renoveringen blivit färdig. Exakt tidpunkt meddelas senare. Under stängningstiden är materialet i Masaby bibliotek inte tillgängligt och reserveringarna som är redo för avhämtning flyttas till huvudbiblioteket. Under stängningstiden kan man inte heller använda återlämningsluckan i Masaby bibliotek.

Då renoveringen blivit färdig är Masaby bibliotek öppet från söndag till torsdag kl. 7–21 och på fredagar och lördagar kl. 7–18. Personalen är på plats som tidigare, alltså måndag, tisdag och torsdag kl. 15–20 och onsdag, fredag och lördag kl. 10–15. Tiden utanför de bemannade betjäningstiderna är meröppen tid.

 

Öppettiderna i Masaby bibliotek utvidgas tack vare det meröppna biblioteket