Öppenvårdstjänster

Alla som oroar sig över eller har problem med sitt eget eller en närståendes rusmedelsanvändning, spel- eller läkemedelsberoende kan bli kund. A-klinikens tjänster är avgiftsfria för Kyrkslättsbor.

Kommunen har ett köptjänstavtal med Sjundeå, så sjundeåbor kan komma till jouren utan en separat betalningsförbindelse. De som kommer från andra kommuner behöver en separat betalningsförbindelse innan vården inleds.

Om vård utanför kommunen avtalas alltid separat på A-kliniken i Kyrkslätt. Man får också service på svenska.

Jourmottagning

tfn 050 4140 979

Må, on och fr kl. 9 -15

ti och to kl. 14 - 17:30

lö och sö kl. 12 - 15