Öppenvård

Varje barn har en egen socialarbetare som träffar barnet och familjen tillsammans med sin arbetspartner. Öppenvårdens arbete baserar sig på en klientplan som man upprättar tillsammans med familjen. I planen fastställs behov, medel och mål i anslutning till arbetet. Barnskydd är samarbete som görs tillsammans med barnet och föräldrarna samt med de andra instanser, såsom dagvården, familjerådgivningen och skolan, som verkar i familjens vardag. Samarbetets mål är att utreda hurdan hjälp som behövs och hur barnskyddet kan hjälpa. Man kan ordna möten bl.a. hemma hos familjen, i socialkansliet, i daghemmet eller i skolan.

Ibland räcker det med kortvarigt stöd, ibland behövs långvarigt samarbete. Tjänster och åtgärder inom öppenvården kan vara exempelvis

  • effektiverat familjearbete
  • familjerehabilitering
  • stödfamilj- och stödpersonverksamhet
  • stödgrupper
  • placering som stödåtgärd inom öppenvården
  • ekonomiskt stöd exempelvis i fråga om barnets hobbyer

Klientskapet i öppenvården slutar när man inte längre är oroad över familjen.