Öppenrehabilitering Luotsi

Öppenrehabilitering Luotsi

Öppenrehabiliteringen Luotsi är avsedd för mental- och missbrukarvårdstjänsternas klienter som vill ha förändring i sin situation.

Under rehabiliteringsperioden är syftet med arbetet att få förståelse för sin egen situation, lära sig egenvårdsmetoder och ge och ta emot kamratstöd.

Du kan söka dig till Luotsi via missbrukarvårdstjänsternas jour (tfn 050 414 0979) eller mental- och missbrukarvårdstjänsternas kontaktperson.

Address
Virkatie 1, B-dörr, 1 våning
02400 Kyrkslätt

Tfn
0400 6877189