Öppen sjukvård och tandvård

Av frontveteraner uppbärs ingen avgift för läkarbesök eller jourbesök vid den öppna sjukvården i hälsocentralen. 


Veteraners tandvård och ersättningar

Veteraner får tandgranskning och kliniska protesarbeten avgiftsfritt hos den allmänna tandvården.

FPA ersätter veteraner för privat tandvård i enlighet med FPA:s fastställda taxor. Utöver övrig tandvård får veteraner ersättning för kliniska och tekniska ingrepp inom protetik och för helprotesvård som ges av specialtandtekniker, då en tandläkare gjort en undersökning och ordinerat vård.

FPA ersätter tandvårdskostnaderna för frontveteraner som beviljats frontmannatecken, fronttjänsttecken, fronttecken eller veterantecken. Även minröjare som har intyg från krigsarkivet får ersättning.