Onsdagscafé för seniorer - samvaro och aktuella ärenden

05.12.2019 08:55

Kategori: Seniorer

Onsdagscaféet som riktar sig till de äldre är öppet onsdagar kl. 16-17 i Navigatorns lokaler på adressen Kyrkstallsvägen 1. Onsdagscaféet är en politiskt och religiöst obunden mötesplats som är öppen för alla seniorer.   

I caféet kan man träffa bekanta och lära känna nya människor medan man får information om aktuella ärenden. - Vi behandlar regelbundet frågor som intresserar de äldre, som t.ex. serviceproduktion, närståendevård och informering, berättar Kyrkslätts kommuns servicehandledare Marja Keränen.

Glädje och delaktighet

Utöver aktuella frågor erbjuder onsdagscaféet också glädje och samvaro. Onsdag 4.12 ordnades bingo med donerade priser. Nästa onsdag 11.12 får caféet besök av orkestern Kainulaiset, som underhåller och sjunger med de äldre.

Frivilligverksamheten är viktig

Onsdagscaféet upprätthålls av Kyrkslätts kommun, och caféets aktörer och en del av dem som står för programmet är frivilliga.

- I Kyrkslätt ordnas i år ungefär 400 värdefulla frivilligverksamhetstillfällen. Frivilligverksamheten har stor betydelse och är givande för både seniorerna och de frivilliga. Utöver det trevliga programmet har det också uppstått många nya bekantskaper och vänskapsförhållanden, berättar Keränen.

Nya frivilligarbetare är varmt välkomna med i onsdagscaféverksamheten. - En lätt pop up-modell kunde fungera bra. Då seniorerna exempelvis har önskat en gymnastikstund, skulle en frivillig då och då kunna hålla ett gymnastikpass i caféet, säger Keränen.

De som är intresserade av att jobba med frivilligverksamhet kan ta kontakt med servicehandledare Marja Keränen vardagar kl. 8-16 tfn: 050 413 7443, e-post: marja.keranen@kirkkonummi.fi

Den internationella veckan för volontärarbete firas 29.11-5.12.

 

Onsdagscaféet som riktar sig till de äldre är öppet onsdagar kl. 16-17 i Navigatorns lokaler på adressen Kyrkstallsvägen 1.