Omväg för trafiken på Gamla Kustvägen i maj

14.03.2019 10:50

Kategori: Gator och vägar

Byggandet av en gång- och cykelled från Vattentornsbacken till Kyrkdalen framskrider

Byggandet av tunneln under Gamla Kustvägen inleds under våren. I följande skede byggs en ersättande tillfällig omväg. I anslutning till detta har man på området redan tidigare avlägsnat trädbestånd och vecka 11 kan byggandet av omvägen köra igång ordentligt.

Omvägen är tvåfilig och syftet är att den är i trafikerbart skick i maj, då trafiken på Gamla Kustvägen styrs helt och hållet via den.

Syftet är att underfartsbron är färdig hösten 2019, då trafiken återgår från omvägen till Gamla Kustvägen.

Vi beklagar eventuellt besvär som orsakas av omvägen och byggandet av underfartsbron.

Avsikten är att hela entreprenaden för Vattentornsbackens första skede blir färdig före sommaren 2020.

Huvudentreprenör för objektet är Göran Hagelberg Oy.

Ytterligare information om projektet: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

I frågor som gäller arbetsplatsen: toimisto@hagelberg.fi

Omväg för trafiken på Gamla Kustvägen